balti balandŽIAI krikŠTYNOMS

Balandžių paleidimas simbolizuoja pakrikštyto vaikelio ryšį ir priartėjimą prie Dievo pasaulio. Todėl balti balandžiai – gyvas, prasmingas krikštynų akcentas.

Krikštynoms leidžiamas vienas arba daugiau baltų balandžių. Priklausomai nuo balandžių skaičiaus gali būti tokios balandžių simbolinės reikšmės:

Vienas baltas balandis - simbolizuoja Šv. Dvasią.

Trys balti balandžiai - pats stipriausias tikinčiųjų simbolis. Paleisti į dangaus žydrynę balti balandžiai simbolizuoja: Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią.

Septyni balti balandžiai - simbolizuoja septynias Šventosios Dvasios dovanas: išmintį, supratimą, patarimą, tvirtumą, žinojimą, maldingumą ir dievobaimingumą.

trys balti balandziai krikstynoms

Skrenda trys balti balandžiai - pats stipriausias tikinčiųjų simbolis.

balTŲ BALandŽIŲ NUOMA:

  • Balti balandziai vestuvemsBalti balandžiai vestuvėms

    Vestuvėse balti balandžiai simbolizuoja dviejų žmonių jungtį, ilgą gyvenimą ir laimingą santuoką. Tai nuostabus būdas pranešti visiems susirinkusiems svečiams apie gyvenimo kartu pradžią....
  • baltas balandis laidotuvems

    Baltas balandis laidotuvėms

    Pabrėžia stiprų ryšį su Dievu ir simbolizuoja atsisveikinimą su siela...